Депозиране на документи
„ДЕПОЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ“ позволява на граждани и юридически лица да подават до Софийския адвокатски съвет документи - молби, жалби, сигнали и др. п. по електронен път, без да е необходимо да посещават офиса на Адвокатската колегия София – отдел „РЕГИСТРАТУРА“ или да ги изпращат на хартиен носител. Адвокати могат да изпълняват същото действие след надлежна регистрация в портала. Моля следвайте стъпките.